BUDAYA KORPORAT KKM PDF

admin

Budaya-Korporat-Kkm-Mappdocx. Uploaded by. Hazieq Azman · Penerapan Budaya Korporat Pengukuhan Soft Skills Utk Anggota KKM. Home · budaya korporat kkm. budaya korporat kkm. Click the start the download. DOWNLOAD PDF. Report this file. Description. budaya korporat kkm. Mendapatkan Garis Panduan terkini dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jawatankuasa Budaya Korporat HPJ telah mula diwujudkan pada tahun

Author: Tautilar Vudonos
Country: Lesotho
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 19 February 2011
Pages: 253
PDF File Size: 12.83 Mb
ePub File Size: 15.79 Mb
ISBN: 161-1-79862-876-4
Downloads: 67783
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zuluk

Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia – Portal Home

Pemantauan dijalankan secara berterusan kepada kakitangan di setiap jabatan untuk membuat permohonan Credentialing dan Privileging. Bagi tahun3 kumpulan Quality Assurance telah ditubuhkan. Privileges pula adalah kebenaran the right yang diberikan oleh pihak hospital untuk seseorang pengamal perubatan memberikan rawatan atau menjalankan prosedur terhadap pesakit di hospital berkenaan berdasarkan kelayakan latihan, pengalaman dan kecekapan beliau.

Melindungi orang lain terhadap risiko kepada kesihatan dan keselamatan berkaitan dengan aktiviti orang—orang yang sedang berkerja.

Rawatan intra-operativekemahiran teknikal dan prosedur yang berseuaian. Sijil Pendaftaran Ahli Farmasi: Kursus ini memberi fokus kepada semua kategori jawatan. Ketua Audit Dalam bertanggungjawab memastikan audit dalaman dilakukan sekurang-kurangnya 2 kali setahun serta Pengawal Dokumen ditugaskan untuk mengawal segala dokumen dibawah sistem kualiti.

Untuk memastikan setiap insiden yang berlaku di Hospital Putrajaya dilapor, disiasat serta tindakan pembetulan dan pencegahan diambil dengan secepat mungkin untuk mengelakkan insiden-insiden kkj daripada berulang.

Ianya merupakan budwya terhadap kelulusan dan latihan professional yang telah dilalui oleh seseorang pengamal perubatan. Untuk membolehkan Kementerian Kesihatan melaksanakan Piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:.

Budaya ini telah menerapkan 3 nilai utama iaitu Penyayang, Profesionalisme dan Bekerja secara berpasukan. We believe in delivering excellent service and are always ready to meet the expectations of the community.

Piagam Pelanggan

Credentlaling adalah satu proses menetapkan keperluan standard dan membuat evaluasi terhadap kelayakan seseorang dalam bidang atau prosedur. Bermula JanuariSekretariat Kualiti mula berfungsi sepenuhnya iaitu menyelaras sebanyak 11 Aktiviti Peningkatan Kualiti dan seterusnya kini merupakan Pusat Rujukan dalam memberi maklumat kepada semua warga Hospital Putrajaya.

  HEVC CABAC PDF

Piagam ini ditujukan khas kepada setiap pelanggan yang berurusan dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ia merupakan aktiviti utama dalam pengurusan Quality Assurance. Setiap aduan pelanggan yang diterima diberi maklum balas awal dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

Portal Rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia – MaHTAS Newsletter

Pelbagai aktiviti telah dilakukan bagi memastikan kualiti perkhidmatan yang diberikan sentiasa konsisten. Diagnosis pra-pembedahan, penilaian dan resusitasi. Korproat Wakil Pengurusan mewakili 4 bahagian iaitu kejururawatan, pengurusan, klinikal dan sokongan klinikal serta penyelenggaraan. Kami warga Kementerian Kesihatan Malaysia akan sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan layanan yang berkualiti, cekap, mesra dan profesional serta pertimbangan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan tanpa mengira umur, jantina, keturunan, agama atau taraf sosio-ekonomi.

Ia adalah salah satu faktor yang penting dalam pencapaian sesuatu buadya.

We are responsible for providing customer-friendly services. Permohonan bagi memperbaharui Credentialing dan Privileging Peringkat Kebangsaan juga telah dijalankan bagi sijil yang sudah tamat tempoh 3 tahun. Terdapat 43 aktiviti-aktiviti kualiti yang dikendalikan oleh jawatankuasa penyelaras yang telah dilantik.

Kerjasama pelanggan adalah dipohon untuk membolehkan Bhdaya Kesihatan Malaysia melaksanakan Piagam ini dengan berkesan dengan: Ia bertujuan untuk menerima aduan, penghargaan, dan cadangan pelanggan terhadap perkhidmatan di Hospital Putrajaya.

Mohamad Suffian Bin Hassim. Tarikh Kemaskini Jumlah Pelawat: Melalui kaedah ini, budzya bilangan pengguna CPG dapat dikenalpasti. Audit dalaman juga dilakukan oleh auditor yang dilantik oleh pihak hospital bagi memastikan setiap jabatan atau unit sentiasa patuh kepada pengurusan kualiti yang ditetapkan. Memuatkan CPG terkini bermula dan disusunatur mengikut kepakaran specialitytahun CPG diterbitkan serta mengikut susunan alphabet.

Pendaftaran Klinik Pergigian Swasta: Antara latihan yang dijalankan adalah: Kemaskini pada Setiap jabatan atau unit perlu mewujudkan objektif kualiti masing-masing korpkrat penganalisaan kepada perkhidmatan yang diberikan dapat dilakukan bagi membuktikan tahap kualiti yang ditetapkan telah dicapai dengan jayanya.

  ARVO PART FUR ALINA SHEET MUSIC PDF

Senarai peserta yang memohon Sijil National Credentialing Jawatankuasa ini diwujudkan bertujuan untuk mematuhi peruntukkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Monday, 31 December Sistem ini telah disediakan oleh Jabatan Buday.

Key Performance Indicator KPI merupakan salah satu daripada pendekatan baru yang diterapkan dalam Program Quality AssuranceKKM di mana indikator dan piawai diperluaskan untuk mengukur dan memantau tahap kualiti beberapa aspek perkhidmatan termasuk aspek Non-Clinical seperti produktiviti dan pengurusan kewangan.

Jumlah aktiviti kualiti kian meningkat dari tahun ke tahun seperti di Jadual 1. Jawatankuasa ini telah ditubuhkan pada awal tahun We are committed to working as a team to ensure the services are always efficient, effective and productive.

budaya korporat kkm

Kebanyakkan pelanggan di Hospital Putrajaya adalah kakitangan kerajaan yang bekerja di Putrajaya. We are committed to providing effective services by being professional, diligent, easy to approach and polite.

We are willing to provide service with courtesy, responsiveness and respect for individual rights. We are dedicated to the taskCollaborate to strengthen productivity and improve efficiency. We are korpogat to receiving customers with warm and caring attitude. Selain itu, Kursus Audit Dalaman dan taklimat pencegahan serta penambahbaikan adalah dalam perancangan bagi memenuhi keperluan Sistem Pengurusan Kualiti Hospital Putrajaya.

Sehingga koroprat ia melibatkan orang peserta dari pelbagai kategori dan jawatan di Hospital Putrajaya. Monday, December 31, Indikator ini juga dipantau di Peringkat Kebangsaan. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan atau kerosakan yang diakibatkan oleh penggunaan maklumat yang dicapai korporrat portal ini. Bagi mencapai matlamat tersebut kami berjanji: We are committed to providing the best service encompassing the ethics and standards of work required and the principle of responsible personnel.

Subscribe US Now