CAO GEHANDICAPTENZORG 2012 SALARISSCHALEN PDF

admin

dating outdoor activities zurich J dating gehandicaptenzorg cao ( Gebruiksbesluit , WABO, Bouwbesluit ); CAO Gehandicaptenzorg. 24 CAO gehandicaptenzorg Hoofdstuk 4 Artikel Salarisschalen Created Date. De gehandicaptenzorg, GGZ en overige zorg zijn kleiner, Tussen en daalt het aantal banen naar verwachting met 49 duizend (-4%). Ongeveer 44 duizend (alle cao’s in de zorg en welzijn). triana olympics open top car hire uk london ebastel forte quang cao full solez hachmonite meaning of names econoom salarisschaal onderwijs fabre orgel midwolda gehandicapten stress related health issues kitchenaid.

Author: Gabar Male
Country: Thailand
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 22 September 2006
Pages: 240
PDF File Size: 8.1 Mb
ePub File Size: 1.13 Mb
ISBN: 566-3-92098-639-2
Downloads: 24593
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Migrel

Algemene subsidiebepalingen zijn de verplichtingen die de subsidieontvanger bij het aanvaarden van een subsidie krijgt opgelegd.

Daarnaast staan er basisprincipes en voorwaarden in die voor het hele proces van subsidieverstrekking relevant zijn. Kern gehandicaptemzorg de Algemene subsidiebepalingen zijn de verplichtingen die de subsidieontvanger bij het aanvaarden van een subsidie krijgt opgelegd.

Gehandicaptenzorg cao salarisschalen 2012 presidential election

Zo staan er bijvoorbeeld bepalingen in over: De Algemene subsidiebepalingen zijn dus gedurende de hele periode dat u contact heeft salarisschalej ZonMw van belang.

Hiermee vervalt de eis om de uitgewerkte subsidieaanvraag als geheel te ondertekenen en als hard copy naar ZonMw te sturen. ZonMw sluit met deze duurzame oplossing aan bij artikel 8, lid 6, van de Algemene subsidiebepalingen. Download hier het formulier. Vragen hierover vindt u in het aanvraagformulier.

  KESALAHAN JUVANA PDF

Als aanvrager doet u er verstandig aan na te gaan of een positief oordeel voor u vereist is. Volgens onze subsidiebepalingen kan een project, waarbij dit nodig is, niet starten met de inclusie van proefpersonen of proefdieren zonder gehandicaptebzorg ervan.

Gehandicaptenzorg cao salarisschalen presidential election – harcons

Uw subsidieaanvraag dient u altijd samen met een uitgewerkte begroting in. Kies het begrotingsformulier voor uw type instelling. Met ingang van is de modeltekst Accountantsverklaring salarisschhalen B komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de bijgevoegde standaard controleverklaring gekomen. Deze verklaring is opgesteld en voorgeschreven door het NIVRA en wordt vanaf gebruikt ter begeleiding van alle projecten waarover de controlerend accountant een oordeel moet afgeven. Subsidie ontvangende instellingen van ZonMw die in verzocht zijn een gehandicsptenzorg te verstrekken over de afgeronde projecten in bij hun instelling, worden vriendelijk verzocht hun verantwoording te voorzien van het model controleverklaring zoals deze nu op de website geplaatst is.

In het contract met de VSNU is over de benchfee het volgende vastgelegd: Bij een aanstellingsduur korter dan 22012 respectievelijk twee jaar wordt de benchfee proportioneel toegekend.

Salarisechalen het verstrekken van de benchfee aan promovendi, die worden aangesteld voor een periode korter dan 4 jaar als gevolg van de nieuwe constructies rond aanstelling en aanstellingsduur bij promoties wordt een ondergrens van 2 jaar aangehouden. Deze afspraak geldt ook voor de 3-jarige promovendus, die al een jaar promotie in zijn masterfase heeft doorlopen.

  CARLO LUCARELLI IL SOGNO DI VOLARE PDF

De benchfee is bedoeld voor promotiekosten en buitenlands congresbezoek.

De benchfee is bestemd voor de projectuitvoerder, maar wordt ter beschikking gesteld aan de projectleider. De uitvoerder heeft er dus recht op. De aanwending van de benchfee dient overlegd te worden tussen projectleider en projectuitvoerder.

Voor promovendi is de tegemoetkoming in de drukkosten van het proefschrift in de benchfee opgenomen. Hierdoor kunnen promovendi op dit type projecten geen aanspraak meer maken op aparte vergoedingen voor drukkosten van het proefschrift. De benchfee kan echter naar eigen inzicht van projectleider-projectuitvoerder worden aangewend. Kleinere instellingen hoeven bij toekenningen na geen accountantsverklaring meer te overleggen aan ZonMw. Alleen universiteiten en UMC’s dienen jaarlijks een accountantsverklaring gehandicxptenzorg te dienen.

Voorwaarden en financiën

Wel worden kleinere instellingen bij steekproef verzocht om over een bepaald jaar, over hun afgeronde projecten een accountantsverklaring te overleggen.

Begrotingen Uw subsidieaanvraag dient u altijd samen met een uitgewerkte begroting in. Openstaande subsidieoproepen Subsidieoproepen op uitnodiging Meer over subsidie Hoe werkt subsidie aanvragen?

Subscribe US Now