DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

admin

dan chirica succesiuni pdf to jpg. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for dan chirica succesiuni pdf to jpg. Will be grateful for any help!. Succesiuni, (Bucharest: All Beck Publ. House, ), ; Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, (Bucharest: Lumina. Lex Publ. House, ), , a.s.o. 4 Nicolae Dan, Ion Anghelescu (coord.) the issues in question in the light of the former Civil Code, see, among others, also Dumitru Văduva, Succesiuni.

Author: Zolosida Yozshuzuru
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 10 June 2005
Pages: 50
PDF File Size: 5.19 Mb
ePub File Size: 14.43 Mb
ISBN: 421-2-71519-264-8
Downloads: 52791
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Doule

In primul rind, mostenitorul trebuie sa fi fost condamnat pentru infractiunea consumata de omor sau pentru tentativa la aceasta infractiune, in calitate de autor, coautor, instigator sau complice. Dispozitiile testamentare fiind acte juridice, asa cum am aratat mai sus, ele trebuie sa indeplineasca conditiile de validitate ale actului juridic in general dar si unele specifice testamentelor.

Ea are, asadar, un caracte relativ, neputind fi extinsa si la alte mosteniri; e faptele trebuie sa fie savirsite cu vinovatie, care trebuie dovedita in conditiile legii. Dar dintre acestea nu toate vor putea culege mostenirea in mod concret ci numai acelea care au vocatie succesorala concreta, adica in lumina principiilor care guverneaza devolutiunea succsorala legala vor culege, efectiv, acea mostenire.

Astfel testametele privilegiate trebuie sa fie semnate de testator, de agentul instrumentator si de catre martori, avind evident forma scrisa.

dan chirica succesiuni pdf to jpg – PDF Files

A se vedea in acest sens, Trib. Copilul nascut mort este considerat de catre art. Dupa modul in care se manifesta vointa testatorului exheredarea poate fi directa sau indirecta.

Reprezentarea succesorala nu trebuie confundata nici cu reprezentarea conventionala pe care o genereaza mandatul si nici cu cea legala a minorului sau interzisului judecatoresc caci nu are nici o legatura cu acestea. Nedemnitatea sau nevrednicia succesorala este decaderea din dreptul de a mosteni a acelor succesibili care se fac vinovati de savirsirea unor fapte grave, strict determinate de legiuitor, impotriva defunctului sau a memoriei acestuia.

Legatul cu titlu universal confera legatarului vocatie numai la o cota parte din universalitatea bunurilor testatorului. Astfel asigura secretul dispozitiilor testamentare poate fi utilizat numai de catre persoanele care stiu scrie si citi art.

dan chirica succesiuni pdf to word – PDF Files

Floares, A, Floares, Nota la dec. A doua chjrica este aceea ca testamentul sa fie datat de mina testatorului. Se poate chiar ca intreg emolumentul succesoral sa fie succewiuni de celelelate legate sau sarcini legatul prin vocatia la universalitate instituita de testator, pastrindu-si caracterul de legat universal. Mostenitorul major trebuie sa fi cunoscut omorul si sa se fi abtinut a-l denunta.

Executorul testamentar fara sezina are, asa cum rezulta din prevederile art. Daca, totusi, testatorul moare fara a avea cunostinta de faptul graviditatii sotiei sale si i se naste un copil, s-a spus ca in atare ipoteza testamentul trebuie considerat caduc pentru disparitia cauzei impulsive si determinante Pe linga conditia capacitatii succesorale, pentru ca o persoana sa poata veni la mostenire, se mai cere o succesuni doua conditie pozitiva si anume vocatia succesorala.

  CULTIVO HONGOS ALUCINOGENOS PDF

Inseama asadar ca peentru a pretinde un drept la mostenire in numele copilului conceput dar chircia la data deschiderii acelei succesiuni va trebui sa se dovedeasca prin orice mijloc de proba acest fapt material si anume ca aceel copil era conceput in acel moment si ca s-a nascut viu nu este necesar sa fie si viabil. Desigur insa cele scrise de catre tert nu vor fi luate in considerare. Tot din cauza simplitatii sale el poate fi usor falsificat precum poate fi mai usor contestat decit celelalte forme de testament.

Incapacitatile de a dispune prin testament sunt urmatoarele: Distrugerea voluntara a bunului, individual determinat, de catre testator sau de catre o alta persoana, dar cu acceptarea acestuia, are de asemenea efect revocator in privinta legatului avind acelasi obiect, caci aceasta exprima vointa implicita a testatorului in acest sens, care prin acest act exercita dreptul sau de dispozitie asupra acelui bun.

Revocarea este considerata tacita atunci cind testatorul nu o declara in mod expres dar vointa sa revocatorie rezulta fara echivoc din acte sau fapte juridice savirsite de el sau cunoscute numai de acesta.

Sugestia consta in folosirea unor mijloace tendentioase si oculte in scopul de a sadi in mintea dispunatorului ideia de a face o liberalitate, pe care altfel, din proprie initiativa, nu ar fi facut-o9. Asadar, partea care s-ar fi cuvenit legatarului care refuza sa primeasca legatul sau nul poate primi, nu se scade pentru a profita celorlalti mostenitori potrivit dispozitiilor legale.

El este aproape inutilizabil in practica caci testatorul fie redacteaza un testament olograf singur, fie, daca recurge la autoritati, face un testament autentic. Asadar, statul poate avea vocatie concreta la mostenire, sau mai exact spus la o parte din ea, chiar in prezenta unor mostenitori testamentari sau a unor mostenitori legali rezervatari exheredati. Din acelasi moment au capacitatea de a dobindi, doar prin testament, caci ele nu intra in categoria mostenitorilor legali, bunuri apartinind unei mosteniri.

Refuzul legatarului de a primi legatul. Cu alte cuvinte, o persoana fizica nu-si poate transmite in timpul vietii intregul patrimoniu acesta fiind legat intim de insasi existenta persoanei fizice si reprezentind de altfel latura economica a personalitatii.

dan chirica succesiuni pdf to word

S-au dat exemple de incompatibilitate de natura juridica, ca de pilda atunci cind prin primul legat succesiunni lasa unei persoane un imobil in plina proprietate, iar prin al doilea se lasa unei alte persoane nuda proprietate sau uzufructul acelueasi imobil.

Libretul precum si fisa de cont sunt completate de catre functionarul CEC, dar poarta semnatura depunatorului.

Constitutia Romaniei prevede in art. Exheredarea este, asadar, permisa in limita cotitatii disponibile cind exxista mostenitori rezervatari si in totalitate cind nu exista astfel de mostenitori. Baicoianu, Drept civil roman.

  INTERWOVEN WORKSITE PDF

Drept Civil. Succesiuni

S-a precizat ca in cazul incompatibilitatii exista o imposibilitate obiectiva, materiala sau juridica de executare adn a doua legate chiar in ipotexa in care cele doua legate sunt cuprinse in acelasi testament Intelegem prin moarte cea fizic constatata sau cea declarata judecatoreste. In sens contrar, M. Nu are importanta daca ei sunt rude din casatorie sau dinafara casatoriei sau din adoptia ce efecte depline.

In cazul in care cele doua dispozitii sunt cuprinse in acealasi testament ele se executa concomitent, caci legatul se poate imparti intre cei doi legatari indicati. Asadar, este vorba de un act juridic solemn, iar nerespectarea acestor forme duce la nulitatea absoluta a actului revocator. Daca nu s-a stabilit un termen pentru executarea sarcinii prescriptia incepe sa curga de la nasterea raportului de drept, potrivit art. Asadar, uneori legatul poate fi instituit in mod valabil si sa nu fie revocat intruna succsiuni modalitatile consacrate, dar cu toate acestea sa nu poata fi executat din cauze 39 A se vedea.

Daca asadar drepturile celorlalti mostenitori legali au la baza legatura de rudenie cu defunctul ale chiricz supravietitor izvoresc din calitatea sa de sot.

Codul civil in Dwn a III -a privind diferitele moduri de dobindire a proprietatii cuprinde doua titluri dedicate succesiunilor; Titlul I, Despre succesiuni art. Valoarea legatului cu titlu particular poate fi mai mare decit cea a legatului universal sau cu titlu universal, ceea ce demonstreaza odata in plus sucecsiuni nu emolumentul in sine conteaza ci vocatia pe care o confera fiecare legat in parte.

O dispozitie pentru cauza de moarte privind sumele depuse la CEC, sub forma clauzei testamentare o succeisuni da numai titularul libretului, chai daca suma a fost depusa pe numele sau de chiricaa alta persoana.

Retractarea revocarii voluntare Testatorul este liber pina in ultimul moment al vietii sa-si schimbe dispozitiile 29 A se vedea, C. Aceasta inseamna ca nu este suficient ca cel reprezentat sa fie decedat la data deschiderii succesiunii ci este necesar ca acesta, daca ar fi fost in viata, sa-l fi putut mosteni pe defunct. Daca toti legatarii vor si pot sa primeasca obiectul legat, acesta se va impartii intre ei in mod egal. In privinta acestor forme testamentare sub aspectul eficientei lor juridice nu se poate vorbi de o ierarhie caci au valoare juridica egala.

Cauza constituie motivul determinant si impulsiv al testamentului fiind diferit de la caz la caz. Descendentii lui de cujus, pot veni la mostenire, asa cum am vazut, in nume succewiuni sau prin reprezentare.

Dovada incumba acesteia potrivit art. Trasmisiunea succesorala este o transmisiune universala.

Subscribe US Now