LOGISTIKA SKRIPTA PDF

admin

Get this from a library! Poslovna logistika: skripta: vaje. [Darko Pirtovšek; Sonja Šaše; Samo Kramer; Anton Vorina]. 1 1. POTREBE a) Primarna potreba odnosi se na: gotove proizvode, rezervne dijelove, trgovačku robu i slično, dakle na materijalna dobra koja. Poslovna logistika: skripta: vaje. Front Cover. Darko Pirtovšek, Sonja Šaše, Samo Kramer, Anton Vorina. Šolski center, – 86 pages.

Author: Faell Zulkigis
Country: Libya
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 6 March 2004
Pages: 266
PDF File Size: 1.78 Mb
ePub File Size: 14.59 Mb
ISBN: 599-8-15388-815-4
Downloads: 5860
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arakinos

Bukovac – zadnja verzija 12 Documents. Sustav na temelju uvjeta na tritua MRP sustavi-Planiranje materijalnih potreba-Zasnovani na planu proizvodnje i normativima utroka materijala-Planira se potrebna koliina materijala za proizvodnjub DRP sustavi-Planiranje logistikaa potreba-Temelje se na prognoziranju potranjec Kod oba sustava tei se uskladiti proizvodnju s potranjom kako bi se izbjegle visoke zalihe.

Browsing Elektronická skripta by Subject “logistika”

Funkcija skladita moe biti dostavna ili otpremnika: Minimalna zalihaNajmanja je koliina nekog proizvoda koja je potrebna da se pravovremeno izvre obvezeMaksimalna zalihaGornja ekonomski opravdana granica zalihaOptimalne zaliheOsiguravaju redovnu opskrbu proizvodnje ili kupacaRavnoteu izmeu trokova skladitenja i trokova naruivanjaProsjena koliina zalihaAritmetika sredina broja stanja zalihaPrikazuje trenutno stanjeSigurnosne zaliheOsiguranje od nepredvienih promjena u potranji ili ponudi robeSpekulativne zalihePrikupljene s namjerom da se prodaju kada se cijene znatnije poviseSezonske zaliheNabavljene pred odreenu sezonuPredvieno sezonsko poveanje potranjeNpr.

Trokovi koji izazivaju zalihe Trokovi smjetaja zaliha zgrade Trokovi ouvanja zaliha logkstika, grijanje i sl. Trokovi naruivanja opadaju s poveanjem veliine jedne narudbe jer se smanjuje broj pojedinanih narudbi.

Cilj odravanje radne sposobnosti za restrukturiranje toka preoizvoda. Ginekologija – Skripta str Documents.

  ASTM C923 PDF

Logistika Skripta Zadnja 4-12 Str

Strategija Razvoja, Skripta, 66 Str. Funkcija raspaavanja moe biti ili dostavna ili otpremna. Usluga isporuke blizina i druge pogodnosti ,2. Izbjegavati nepotrebne trokove skladitenja Izbjegavati mogui manjak i zastoj proizvodnje8.

Logistika Skripta Zadnja Str

LMN analizaAnaliza na temelju volumena zapremnine ili kabastosti: Modificirani kaotini raspored, 5. Nekurentne zaliheZastarjela roba demodirana,izgubila potrebna svojstva Osnovne zadae skladinog poslovanja vezane su uz: Pri tome valja naroito poznavati zakonitosti uvanja zapaljivih roba, roba koje je potrebno posebno njegovati, roba koje treba uvati od kvarenja i sl.

Vrsta skladitaPrema nainu izgradnje skladita mogu biti: Optimalne zalihe – Povoljna koliina koja stvara zadovoljavajuu sigurnost snabdijevanja uz povoljan odnos trokova zaliha. To popunjavanje moe biti: Koja je optimalna koliina nabaveb. Minimalne, maksimalne zalihe i optimalne zaliheMinimalne zalihe – Najmanja raspoloiva koliina zaliha koja osigurava nesmetano poslovanjeZavisi od dnevnih potreba i intervala jedne nabavke.

Mogu biti nabavna, proizvodna ili distribucijska skladita. Ima za cilj minimiziranje skladinih trokova, izazvanih transportom i manipulacijama Mjesto na kojem u skladitu treba nai neki proizvod utvruje se na osnovi: Mogua rijeenja organizacije rasporeda robe u skladitu: Modificirani fiksni raspored, 3.

Funkcije pakiranja mogu se navesti kao: NormativiTehniki normativ materijala i energije ona koliina materijala i energije koja je prijeko potrebna da se uz odreene tehnike uvjete proizvede odreena jedinica proizvoda.

Sa stajalita trokova polazimo od pitanja: Maksimalne zalihe – Gornja granica zaliha koja se ne smije prekoraiti.

Ne moe se prodati ili se prodaje uz znatno nie cijene Planiranje zaliha: Trokovi transporta i skladita, 6. Raspored robe u skladitu: Sustavi planiranja i kontrole zaliha: Published on Jan View Download 0. Pf [Skripta] Str.

  DEZE NEGER BUIGT VOOR NIEMAND PDF

Neto normativ koliina koja je u cjelosti ula u proizvodBruto normativ osim navedenog obuhvaa jo i otpadak.

U njima se skupljaju proizvodi od razliitih dobavljaa i raspaavaju jednome ili nekolicini proizvodnih ili trgovinskih pogona pr. Uestalosti isporuke, Brzine obrtaja, Zapremnine robe, Teine robe Raspored u pravokutnom koordinatnom sustavu, 6.

Browsing Elektronická skripta by Subject “logistika”

Bruto potrebaUkupna potreba koja nastaje u nekom razdoblju, ne uzimajui u obzir visinu postojee razine zalihab. EDIFACT Olakava i ubrzava komuniciranje, osobito u meunarodnoj razmjeni, izmeu proizvoaa, izvoznika, konsignatera, peditera, veletrgovca, banaka, vladinih organizacija i drugihSustav skropta prua jednoobrazne standardne poruke, ubrzava tokove informacija u poslovnoj transakciji i omoguuje uporabu mrenih servisaUsvojene su standardne poruke raun, narudbenicarazvila ga je Meunarodna organizacija za standarde Prometne veze5.

Optimalna veliina je ona kod koje su ukupni trokovi najnii. Lokacija skladitaInterlokalni izbor znai logiwtika izmeu vie moguih lokacija u nekom gospodarskom podruju u zemljopisnom smislu- npr. Glavni nositelji prometa bitni su za poduzee pa im se mora pokloniti znatno vie panje kod dranja zaliha nego artiklima s neznatnim udjelom u prometu.

Pojam komunikacija Komunikacija se prouava sa niza gledita: Skripa dranja zaliha 1. Vani imbenici izbora mjesta otpremnog skladita na lokalnoj razini: Tradicijski sustav Popunjavanje zaliha kad padnu na odreenu razinu. Tu se kod rasporeivanja artikala u obzir uzimaju osobito tehniki i tehnoloki zahtjevi skladitenja.

Zalihe gotovih proizvodab Stvarnoj i planiranoj koliinia. Matematika Analiza 2, Skripta, 85 Str Documents.

Subscribe US Now